Custom publishing

Przygotowujemy regularne wydawnictwa offline i online, wzmacniając wizerunek marek, zwiększając ich zasięg i siłę oddziaływania. Produkujemy publikacje poradnikowe i lifestylowe, a także specjalistyczne magazyny branżowe dla przemysłu i biznesu.