CSR & PR

Zbliżamy marki do ludzi akcjami społecznymi wzbogacanymi o elementy z obszarów sportu, kultury, nauki i sztuki łącząc je z działaniami z zakresu relacji publicznych.  Z powodzeniem budujemy silny wizerunek odpowiedzialnego biznesu – zarówno w społeczności lokalnej, jak i w szerszym gronie odbiorców.